knop-besparen

Gemeenten moeten meer doen met minder middelen. Hoe?

Turbocratie ziet kansen voor besparingen op de uitvoering, door – beperkt! – te investeren in de ondersteuning daarvan, en door processen te stroomlijnen. Niet met grote investeringen, maar door beschikbare, of bekende oplossingen slim in te zetten.
Er is al heel veel, we moeten het goed leren gebruiken.

Koppel WABO & BAG en bespaar flink

Als een omgevingsvergunning wordt toegekend, heeft dat bijna altijd gevolgen voor de basisregistratie, waarin alle adressen en gebouwen (BAG) worden bijgehouden. De situatie na de (ver-)bouw moet in de Basisregistratie terechtkomen, zodat andere processen, zoals de WOZ-waardebepaling, gebruik kunnen maken van de meest actuele gegevens. Lees meer >

Turbocratie-infographics voor KING

Turbocratie vertaalt  op dit moment voor KING de opgedane gemeentelijke praktijkervaring naar kosten en baten voor gemeenten die nog willen besparen met de ‘Winstpakkers’ van KING. Lees meer >

Besparen met gebruik van gegevensuitwisseling

De overeenkomst tussen een vergunningenproces en een uitkeringsproces? In beide processen ontvangt de financiële afdeling een signaal, bijvoorbeeld om een inning te starten, of om een betaling te doen. De financiële afdeling ontvangt daarvoor gegevens van de uitvoerende afdeling, bijvoorbeeld naam, adres, product, bedrag en bankrekeningnummer. Lees meer >

Besparen met e-factureren

Elektronisch factureren kan bij veel gemeenten een stuk efficiënter en dus een flinke besparing opleveren. Dat was de conclusie van het onderzoek dat Turbocratie in opdracht van KING en het ministerie van Economische Zaken heeft gedaan. Turbocratie onderzocht de business cases voor diverse gemeenten als zij overgaan op e-factureren en heeft aangetoond dat e-factureren loont voor gemeenten.  Lees meer >

Aanpak

Turbocratie staat voor een aanpak waarbij in korte tijd resultaat wordt geboekt. Wij werken liever aan oplossingen dan aan het invullen van onze urenstaten. Turbocratie werkt met een beperkt aantal adviseurs die kwaliteit en waarde toevoegen belangrijk vindt en daar graag hun kennis en ervaring voor inzet. Die kennis en ervaring hebben zij opgedaan bij andere gemeenten, en wordt opnieuw ingezet om samen met uw organisatie het verschil te kunnen maken.

Onze adviseurs beschikken over verschillende instrumenten om kennis te delen, werkwijzen te veranderen en vergezichten in kleine stappen daadwerkelijk te realiseren.
Turbocratie combineert operationele expertise en analytische vaardigheid met een frisse, positieve houding te opzichte van vaak complexe problematiek en soms gevoelige persoonlijke situaties. Wij zetten ons 100% in voor de verandering, dóór de organisatie, niet voor de organisatie. Wij voegen de expertise en verbindingskracht aan de organisatie toe, om haar in staat te stellen de verandering te dragen.

Mogen we eens in uw gemeente komen kijken of er iets beters te doen is?

Visie – Tijd om wat beters te doen

In onze visie is het tijd om wat beters te doen. Slimmer gebruik maken van al die mogelijkheden die er in Nederland al bedacht zijn. Mogelijkheden om digitaal zaken te doen, informatie uit te wisselen of te laten weten dat je iets van de andere partij wilt. Routinehandelingen niet meer door slimme mensen laten uitvoeren, maar de techniek voor je laten werken. Die slimme mensen kunnen dan meer uitdagende taken op gaan pakken.

Als we dat beter kunnen doen, krijgen we ook meer tijd om wat beters te gaan doen. Die tijd kun je besteden aan leukere dingen: inhoudelijke uitdagingen, verdieping of misschien wel een middagje vrij. Gewoon, omdat het kan.

Contact

turbo-T-favicon

Turbocratie
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen

T 06 53 15 65 29 (Rudolf)
info@turbocratie.nl